Yleistä MP-kilpailuista

KalkkuWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Kilpailulupa

Moottoripyörä- ja moottorikelkkakilpailut järjestetään suomessa (SML) luvalla.

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan SML:n sääntöjä.

Toimitsijat

Kilpailun johtaja

Kilpailun johtaja vastaa toimitsijatehtävien suorittamisesta. Hänellä pitää olla A-toimitsijalupa.

Apulaisjohtaja

Suurmittaisissa kilpailuissa on usein tarkoituksenmukaista, että kilpailun johtajan avuksi nimetään apulaisjohtaja.

Sihteeri

Ennen kilpailua sihteerin tulee laatia anomukset ja anoa luvat sekä tehdä asiaankuuluvat ilmoitukset. Näitä ovat ainakin poliisin lupa, ilmoitus palokunnalle jatkotoimenpiteineen, maanomistajien luvat, Moottoriliiton kilpailulupa sekä ilmoitus terveydenhuoltoviranomaisille milloin kilpailussa myydään elintarvikkeita.

Kilpailun sihteerin tehtävänä on siis hoitaa ja vastata kaikesta kilpailuun liittyvästä virallisesta kirjeenvaihdosta. Siihen luetaan myös ilmoittautumislomakkeiden käsittely, niiden hyväksyminen sääntöjen ja ohjeiden mukaan sekä luonnollisesti ilmoituksen lähettäminen kaikille hyväksytyille ja mahdollisesti hylätyille.

Ajanottopäällikkö

Ajanottopäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailusta saadaan tulokset sääntöjen edellyttämällä tavalla ja muodossa sekä todellista tilannetta vastaavina. Hän huolehtii siitä, että tulokset julkaistaan kirjallisena ja jakelukelpoisina mahdollisimman lyhyessä ajassa (kunkin) kilpailun päätyttyä.

Ajanottopäällikön toimitsijaluvasta tulee löytyä merkintä kohdasta ”T”.

Järjestyspäällikkö

Järjestyspäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailualue on asianmukaisesti eristetty ja valvottu.

Katsastuspäällikkö

Katsastuspäällikön tehtävänä on valvoa kilpailun harjoitusten ja itse kilpailun ajan, että vain katsastuksessa hyväksyttyjä moottoripyöriä ja varusteita käytetään. Hän valvoo myös, ettei harjoituksiin ja kilpailuun ota osaa moottoripyörä, josta saattaa aiheutua vaaraa muille kilpailijoille, ja ilmoittaa tällaisista välittömästi kilpailun johtajalle.

Katsastuspäällikön toimitsijaluvassa tulee olla merkintä ”K”.

Mainospäällikkö

Mainonta on maksettua ajan ja tilan käyttöä. Tarkoituksena on sanomaa levittämällä saada aikaan suopeaa suhtautumista kilpailutapahtumaa kohtaan.

Ratapäällikkö

Ratapäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailun rata on sääntöjen mukaisessa ja mahdollisimman hyvässä kunnossa. Hän huolehtii myös siitä, että hänellä on tehtävänsä suorittamiseksi kaikki tarvittavat koneet ja laitteet. Myös rata- alueen kiinteiden rakenteiden suunnittelu, pystytys ja purkaminen kuuluu hänen tehtäviinsä.

Luonnollisesti ratapäällikön tehtävänä on koko harjoitusten ja kilpailun ajan huolehtia radan kunnon ja turvallisuuden säilymisestä.

Järjestyspäällikkö

Järjestyspäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailualue on asianmukaisesti eristetty ja valvottu. Hän laatii ennen kilpailua suunnitelman alueen eristämiseksi huomioiden ensisijassa turvallisuus- ja toimivuusnäkökohdat.

Kilpailun mitoitus

Miten varmistan kilpailun suunnitteluvaiheessa reitin ja muiden toimintojen riittävyyden arvioidulle kilpailijamäärälle?

Tyypilliset rajoitukset

 • Reitin / kierroksen ajoaika ja pituus
 • päivän pituus (valoisuus)
 • kilpailukeskuksen kapasiteetti
 • huoltopaikkojen kapasiteetti
 • ulkoiset aikarajoitukset
 • sääntöjen rajoitukset
 • talkooväen jaksaminen

Mitoitusta helpottavia asioita

 • kilpailutyypin valinta
 • kilpailuluokkien rajaus
 • huolto / odotusaikojen pidentäminen
 • kilpailijoiden jako useampaan lähtöryhmään
 • luokkakohtaisen ajomäärän vähentäminen
 • kilpailun toteutus useampana päivänä
 • kilpailijoiden määrän rajaus