Säännöt

KalkkuWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

061 ENDURO

061.1 MÄÄRITELMÄ

Kilpailun tarkoituksena on testata ajajien ja pyörien kykyä selviytyä määritellystä reitistä annetun aikataulun puitteissa sekä nopeutta erillisillä maastokokeilla. Reittiin kuuluu usein myös siirtymiä yleisessä liikenteessä. Endurokilpailujen reitti on kokonaan merkitty maastoon. Lyhimmät kilpailut ovat stadionenduroita tai endurolenkkejä, joissa ajetaan muutama kierros 5-12 km:n mittaista reittiä. Pitemmissä kilpailuissa on usein 2-4 maastokoetta (MK) 40–80 km mittaisella kierroksella. Lisäksi reitillä on aikatarkastusasemia (AT-asemia), joilla tarkkaillaan ajajien pysymistä aikataulussa. Maastokokeet ovat yleensä 2-15 km pituisia. Kilpailun kokonaiskesto saattaa olla jopa useita tunteja. Moottoripyörän huollosta on huolehdittava itse. Huolto on sallittu useimpien AT-asemien yhteydessä ja moottoripyörää voi korjata myös reitillä. Ennakkotutustuminen reittiin on sallittua vain jalkaisin.

Lajisäännöistä voidaan poiketa kilpailukohtaisesti lajiryhmän päätöksellä. Mahdolliset poikkeamat on julkaistava kilpailun lisämääräyksessä. Nämä säännöt ovat voimassa Urheilusäännöstön lisäksi kaikissa Suomessa Suomen Moottoriliitto ry:n (SML) luvalla järjestettävissä enduro-kilpailussa.

061.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT

061.2.1 Moottoripyörät
 • Moottoripyörien tulee täyttää rekisteröintivaatimukset ja oltava rekisteröityjä. Siirtomerkillä varustetulla moottoripyörällä voidaan myös osallistua kilpailuihin lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. Siirtomerkillä varustettujen moottoripyörien tulee täyttää myös kaikki tämän säännön vaatimukset. (Koekilvillä ei voi osallistua kilpailuihin).
 • Moottoripyöristä saadaan poistaa kilpailun ajaksi liikenneministeriön poikkeusluvalla sallitut osat. Jokaisella ajajalla tulee olla kopio poikkeusluvasta aina kilpailussa mukana. Ajajan vastuulla on esittää ko. lupa mahdollista tarkistusta suorittavalle viranomaiselle.
 • Enduromoottoripyörissä tulee olla ajovalot (huomiovalo 25 W) sekä jarruvalo, nopeusmittari ja kiinteä seisontatuki.
 • Moottoripyörän tulee tuottaa käyttämänsä sähkö sen omasta virtalähteestä.
 • Moottoripyörien tulee alittaa urheilusäännöstön ääniraja.
 • Siirtomerkillä kilpailuun osallistuvien ajajien tulee esittää katsastuksessa ko. pyörän tullivalvonnan alkuperäinen ilmoitus ajoneuvon käyttämisestä yksinomaan kilpailutarkoitukseen tai viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös sekä väliaikainen rekisteriote. Ilman tätä ilmoitusta ja väliaikaista rekisteriotetta ei voi osallistua kilpailuun. Mikäli tällaisella, vain kilpailutarkoitukseen tarkoitetulla moottoripyörällä on todettu tai epäillään tehdyn vilppiä pyörän tullaukseen tai väliaikaiseen rekisteröintiin liittyvissä asioissa, on ajaja, joka on ao. pyörän vastuuhenkilö, automaattisesti kilpailukiellossa kunnes asiasta on saatu selvitys viranomaisilta ja Suomen Moottoriliitto ry:n (SML) hallitus on todennut väärinkäytön. Todetusta vilpistä voi saada kilpailukiellon.
 • Pyörän asiakirjoista on käytävä ilmi myös moottorin teho ja kuutiotilavuus, mikäli ajajan ajokortti asettaa rajoituksia pyörän teholle ja/tai kuutiotilavuudelle.
 • Moottoripyörien tulee täyttää nämä määräykset koko kilpailun ajan. Vioittuneella tai puutteellisella moottoripyörällä saa ajaa, tarpeellista varovaisuutta noudattaen, vain seuraavalle huoltopaikalle, mikäli tästä ei aiheudu olennaista haittaa turvallisuudelle tai ympäristölle. Tätä sääntöä rikkonut ajaja altistuu tuomariston langettamalle rangaistukselle.
 • Kilpailun järjestely- ja valvontatehtävissä käytettäviä moottoripyöriä koskevat samat määräykset kuin varsinaisten kilpailijoiden moottoripyöriä.
 • Jokainen ajaja on velvollinen huolehtimaan, että ajamansa moottoripyörä on asianmukaisesti liikennevakuutettu.
061.2.2 Kilpailuluokat

Kansallisissa endurokilpailuissa moottoripyörät jaetaan seuraaviin luokkiin.

 • Alle 125 cc 2-tahtiset (A125, B125, C125)
 • Alle 250 cc 4-tahtiset (A250/4t, B250/4t, C250/4t)
 • Yli 125 cc 2-tahtiset ja yli 250 cc 4-tahtiset (A-avoin, B-avoin, C- avoin)
 • Nuoret
 • Sivuvaunut
  • moottorikoko vapaa
 • ATV (ks. 045)
  • moottorikoko vapaa
 • Veteraanit (V-40 ja V-50)
  • moottorin iskutilavuus on vapaa
  • Kilpailunjärjestäjä voi niin halutessaan luokitella 50 vuotta täyttäneet omaksi luokakseen (V50).
  • Veteraaniluokan lisäksi kalenterivuonna vähintään 40 vuotta täyttävät ajajat voivat osallistua myös oman ajajaluokituksensa mukaiseen luokkaan.
 • Naiset (D)
  • moottorikoko vapaa
 • Kuntoluokka (K)
  • avoin kaikille ajajille. Kuntoluokan kilpailut eivät vaikuta ajajaluokitteluun.
  • Kuntoluokan kilpailun tulee olla helpompi kuin muiden luokkien.

Kilpailun järjestäjä päättää, järjestetäänkö kilpailu kaikille luokille vai ainoastaan joillekin niistä.

061.3 AJAJAT

061.3.1 Ajajien ikä

Ajajien ikä määräytyy ajoneuvon ajokorttiasetusten mukaisesti.

alle 125 cc 2-tahtiset 16 v.-
alle 250 cc 4-tahtiset 18 v.-
yli 125 cc 2-tahtiset ja 18 v.-
yli 250 cc 4-tahtiset
Naiset 16 v.-
Kunto 16 v.-
Nuoret 16-20 v.
V 40 40-49 v.
V 50 50-69 v.
061.3.2 Ajajaluokitus ja nousupisteet

Kilpailumenestykseen perustuvat ajajaluokat ovat A, B ja C.

 • A-luokassa ajavat B:stä nousseet ajajat
 • B-luokassa ajavat C:stä nousseet ajajat, jotka saavat nousupisteitä kohti A-luokkaa seuraavasti:
1–5 osanottajaa voittajalle nousupiste
6 – 10 osanottajaa kahdelle parhaalle nousupiste
11 – 15 osanottajaa kolmelle parhaalle nousupiste
16 – 20 osanottajaa neljälle parhaalle nousupiste
jne.  

Kun kilpailija sijoittuu B-luokan yleiskilpailussa tulosluettelon kärjessä 20 % joukkoon osanottajista, hän saa yhden luokittelupisteen. Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa, montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi.

 • Uusi kilpailija aloittaa C-luokasta. Kun kilpailija sijoittuu kauden

aikana C-luokan yleiskilpailun kärkeen, hän nousee heti B- luokkaan seuraavasti: 1 – 9 osanottajaa, kukaan ei nouse 10 – 19 osanottajaa, voittaja nousee 20 – 29 osanottajaa, kaksi parasta nousee 30 – 39 osanottajaa, kolme parasta nousee vähintään 40 osanottajaa, neljä parasta nousee jne.

Veteraani-, kunto- ja harrastelijaluokasta ei anneta luokittelupisteitä.

061.3.3 Numerolaatat
A-luokka keltainen pohja, mustat numerot
B-luokka valkoinen pohja, mustat numerot
C-luokka valkoinen pohja, mustat numerot
V-40 sininen pohja, valkoiset numerot
V-50 punainen pohja, valkoiset numerot
Sivuvaunulliset keltainen pohja, mustat numerot
Kuntoluokka valkoinen pohja, mustat numerot

061.4 ILMOITTAUTUMINEN

Kansallisissa kilpailuissa ilmoittautumisaika päättyy kuusi vuorokautta ennen kilpailua ja SM-kilpailuissa kymmenen vuorokautta ennen kilpailua.

Kilpailun järjestäjä voi niin halutessaan hyväksyä myöhemminkin ilmoittautuneen ajajan, mutta hänen kohdallaan tulee noudattaa 50 - 100 %:lla korotettua ilmoittautumismaksua.

061.5 HARJOITTELU JA MAASTOLIIKENNE

Harjoitellessaan maastossa, ajaja on velvollinen varmistumaan, että hänellä on maanomistajan lupa harjoitteluun.

Kilpailun järjestäjän luvat koskevat ainoastaan kilpailuun osallistuvia ajajia ja vain kilpailureittiä. Jos kilpailuun osallistumaton ajaja tavataan ajamassa kilpailun maasto-osuudella, järjestäjän on raportoitava asiasta SML:lle.

Kaikki harjoittelu kilpailun reitillä on kielletty 15 vuorokautta ennen kilpailua, ellei kilpailun järjestäjä lisämääräyksissä ilmoita muuta järjestelyä. Tämä harjoittelukielto on voimassa vaikka siihen olisi maastoliikennelain mukaiset luvat.

Tämän säännön rikkomuksista altistuu SML:n langettamille rangaistuksille.

061.6 KATSASTUS

Kukin moottoripyörä on katsastettava kilpailun järjestäjän ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 30 min ennen omaa lähtöaikaa. Katsastuksesta myöhästynyttä ajajaa rangaistaan 60 sekunnin aikarangaistuksella.

Katsastukseen kuuluvat paperikatsastus ilmoittautumisen yhteydessä ja moottoripyörän tekninen katsastus.

Jos ajaja saapuu katsastuksen niin myöhään, että hänen lähtöaikansa on alle 10 minuutin kuluttua, häntä ei enää päästetä mukaan kilpailuun. Jos katsastuksessa ei käytetä erillistä katsastus-AT:a, järjestäjän on otettava aika siitä, kun ajaja saapuu ilmoittautumisjonoon.

Kilpailun järjestäjä voi katsastaa moottoripyörien ja varusteiden kunnon missä tahansa koko kilpailun ajan. Selvästi epäkuntoisen moottoripyörän matkanteko ei saa jatkua.

061.6.1 Moottoripyörän vaihtaminen

Moottoripyörää tai luokkaa voidaan vaihtaa kilpailun johtajan suostumuksella ennen katsastuksen alkua.

061.7 LÄHTÖ

Ennen lähtöä ajajan sallitaan päästä suljettuun varikkoon 10 min ennen hänen virallista lähtöaikaansa, mutta ainoastaan siirtääkseen moottoripyöränsä välittömästi työntämällä työskentelyalueelle.

Työskentelyalueelta ajaja siirtyy lähdönodotusalueen kautta lähtöön. Lähtöalueelle ajaja saa mennä lähtöaikaansa edeltävällä minuutilla.

Ajajalle, joka saapuu lähtöalueelle myöhässä, lähtöajaksi merkitään aika, jolloin ajaja saapuu lähtöalueelle. Ajajaa rangaistaan 60 sekunnilla kultakin täydeltä minuutilta liian aikaisesta tai myöhäisestä lähtöajasta. Saapumisrajaa ei sovelleta lähdössä.

061.7.1 Lähtötapa

Lähtömerkki annetaan täsmällisesti lähtöaikana. Lähtömerkin saatuaan ajajan on käynnistettävä moottoripyöränsä lähtölinjalla yhden minuutin kuluessa ja liikuttava moottorin voimalla lähtölinjasta 20 m päässä olevan linjan yli. Moottoripyörät on käynnistettävä käynnistinlaitteella.

Käynnistäminen vetävän pyörän liikkeellä on kielletty. Jos moottoripyörä sammuu ennen kuin moottoripyörä on ylittänyt merkityn 20 m linjan, ajajan on käynnistettävä se uudestaan käynnistinlaitteella. Ajaja, joka ei ylitä 20 m linjaa lähtöaikansa puitteissa rangaistaan 20 sekunnilla. Ajajan, jota on jo rangaistu 20 sekunnilla, on työnnettävä moottoripyöränsä ajosuunnassa 20 m linjan yli, minkä jälkeen hän saa käynnistää moottoripyöränsä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Moottoripyörän käynnistäminen ennen lähtömerkin antamista on kielletty.

061.7.2 Lähtöluettelo

Kilpailun järjestäjä laatii lähtöluettelon harkintansa mukaan. Lähtöluettelo on laadittava siten, että se on mahdollisimman tasapuolinen luokittain keskenään kilpaileville ajajille.

SM-kilpailujen lähtöluettelosta on tarkemmat säännöt 062.

061.7.3 Lähtöalue

Lähtöalueeseen kuuluu:

 • Suljettu varikko
 • Työskentelyalue
 • Lähdönodotusalue
 • Lähtölinja
061.7.3.1 Suljettu varikko

Kilpailu järjestetään siten, että sinä aikana kun moottoripyörät eivät ole kilpailun reitillä, ne ovat kilpailun järjestäjän huostassa.

Endurolenkillä ja stadionendurossa suljettu varikko ei ole pakollinen.

Suljetun varikon tulee olla kunnolla rajattu ja suljettu asiaankuulumattomilta. Alueen sisäänmeno- ja ulostulokohdat on merkittävä selvästi.

Pääsy suljettuun varikkoon on kielletty kaikilta muilta paitsi tuomaristolta, alueella oleskeluun oikeutetuilta toimitsijoilta sekä ajajilta silloin, kun nämä siirtävät moottoripyöräänsä alueelle tai sieltä pois. Suljetun varikon toimitsijoilla on oltava selkeästi erottuva tunnus (esim. liivi, hihanauha tms.), josta heidät voidaan tunnistaa. Ilmoittauduttuaan suljettua varikkoa edeltävälle tarkastusasemalle ajajan on työnnettävä moottoripyöränsä sammutetuin moottorein suljettuun varikkoon viivytyksittä. Tämän matkan aikana on kiellettyä suorittaa polttoainetäydennyksiä tai korjauksia.

Suljetussa varikossa ollessaan ajaja ei saa:

 • koskettaa toisen ajajan moottoripyörää
 • koskettaa omaa muuten kuin työntääkseen sitä varikkoon tai sieltä pois
 • käynnistää moottoria

Suljetussa varikossa olevia moottoripyöriä ei saa peittää.

061.7.3.2 Työskentelyalue

Työskentelyalue liittyy suljettuun varikkoon tai on lyhyen matkan päässä siitä. Kulkutien tulee olla rajattu. Työskentelyalueelta on ainoastaan yksi uloskulkuportti lähdönodotusalueelle. Kaikki 061.11 mukaiset korjaukset ja tankkaukset voidaan tehdä työskentelyalueella.

061.7.3.3 Lähdönodotusalue

Lähdönodotusalue on pieni suljettu alue lähtölinjan ja työskentelyalueen välissä. Alueen tulee olla rajattu aidalla tai vastaavalla tavalla. Työskentelyalueen ja lähtölinjan väli saa olla korkeintaan 20 m.

061.7.3.4 Lähtölinja

Ajaja odottaa lähtömerkin antamista lähtölinjalla. Lähtölinja merkitään taululla tai lipulla.

061.8 REITTI

Siirtymäosuuksilla voi olla tietä tai maastoa. Jos yleistä tietä on merkittävästi, ajoajan on syytä olla väljä. Ajoaikaa määriteltäessä on otettava huomioon sekä tieviranomaisten että järjestäjien asettamat nopeusrajoitukset sekä tankkausmahdollisuudet.

Pakollista pysähtymistä sekä vaaraa tarkoittavia merkkejä on käytettävä harkiten ja erityisen näkyvästi sopivalla etäisyydellä merkkien tarkoittamista kohdista.

Ennen tien ja rautatien ylityskohtaa on syytä nauhoittaa hidastusmutkat vauhdin pienentämiseksi.

Jos reitti tulee tielle missä on alhaisempi nopeusrajoitus kuin 80 km/h eivätkä ajajat voi nähdä liikennemerkkiä, nopeusrajoituksesta on tiedotettava ajajille mahdollisimman selvästi.

Jos jokin reitin osa on muuttunut epätarkoituksenmukaiseksi joko maaston tai ulkopuolisen ilkivallan takia, reitin osuus on poistettava tulosluetteloa laadittaessa. Todetusta tapauksesta kilpailun johtajan on ilmoitettava välittömästi tuomaristolle, jonka tulee tehdä asiaa koskeva päätös. Pakottavista syistä kilpailun johtaja voi muuttaa aikataulua hitaammaksi.

061.8.1 Reitin merkitseminen

Virallinen reitti, jolta ei saa poistua mistään syystä, merkitään reittimerkein ja tarvittaessa merkintänauhoin.

Ajosuunnan määrittelevien reittimerkkien on oltava toisistaan erilaiset vasemmalle ja oikealle käännyttäessä sekä suoraan ajettaessa. Suoraan ajoa osoittavassa merkissä on ilmettävä ajosuunta silloinkin, kun merkki on irronnut. Merkeiksi suositellaan erillisiä “vasen ja oikea kulma”- sekä “suora tolppa“ -merkkejä alustalla, jossa esimerkiksi mainospainatus osoittaa merkin lukusuunnan.

Maastokokeilla kiertosuunta tai sallittu ajoalue voidaan merkitä myös punaisin ja sinisin pallomerkein. Punainen pallomerkki jää ajosuunnasta katsottuna vasemmalle ja sininen vastaavasti oikealle. Mikäli pallomerkeillä toteutetaan portteja, ne on sijoitettava siten, että portit erottuvat selkeästi toisistaan.

Jos reitillä on kohtia tai linjoja, joiden ylittäminen on ehdottomasti kiellettyä, merkintä on tehtävä kestävällä ja näkyvällä merkintänauhalla. Nauhamerkintää vastaa myös riittävän selkeä kiinteä este tai maaston kohta.

Reitillä pysyminen on ajajan vastuulla, eikä siltä eksymistä hyväksytä selitykseksi myöhästymiselle tai aika- tai reittitarkastusasemalla käymättä jättämiselle.

Reitiltä poikkeaminen tai väärään suuntaan ajaminen altistaa kilpailijan tuomariston asettamalle rangaistukselle.

Kaikkien käytössä olevien reittimerkkien mallit tulee olla nähtävillä lähtöpaikalla.

061.8.2 Aikatarkastusasemat

Aikatarkastusasemat (AT:t) sijoitetaan lähtöön ja maaliin, sekä kilpailun järjestäjän harkitsemin välein reitillä.

Annetut ajomatkat on mitattava luotettavalla matkamittarilla. Aikatarkistusasemien välimatka ei saa ylittää 50 km:a. Alle 5 min ajoaikoja ei hyväksytä.

Aikatarkastusasemat merkitään ajajien tulosuunnassa n. 200 m etäisyydellä olevalla valkoisella lipulla tai taululla ja noin 20 m etäisyydellä asemapöydästä keltaisella lipulla tai taululla. Liput on sijoitettava siten, että ne ovat koko ajan ajajien näkyvissä.

Huoltokiellossa olevan aikatarkastusaseman merkkinä on valkea lippu, jossa on musta vinoristi.

Keltaisen lipun luona tulee olla lappukello tai vastaava numeronäyttö. Ajajan aikakorttiin ja pöytäkirjaan merkitään se aika kun ajaja moottoripyörineen sivuuttaa keltaisen lipun linjan. Kaikki ajat merkitään täysinä minuutteina.

Ajaja, joka ei saavu aikatarkastusasemalle, voidaan sulkea kilpailusta.

061.8.2.1 Myöhästymisraja

Ajaja, joka saapuu AT:lle enemmän kuin 30 minuuttia myöhässä omasta alkuperäisestä ihannesaapumisajastaan kilpailussa, jossa ihanneajoaika on alle 7,5 tuntia suljetaan kilpailusta. Muissa kilpailuissa myöhästymisraja on 60 minuuttia.

Ajaja, joka saapuu myöhässä tai edellä ihannesaapumisajastaan, rangaistaan 60 sekunnilla jokaiselta ihanneajasta poikkeavalta minuutilta. Ajaja voi saapua maali-AT:lle tai suljetun varikon yhteydessä olevalle AT:lle etuajassa ilman rangaistusta.

061.8.2.2 Aikakortit

Aikakortit luovutetaan katsastuksen yhteydessä. Ajajien tulee huolehtia siitä, että heidän korttinsa tulee merkityksi aikatarkastusasemilla. Aikakortit on luovutettava kilpailun järjestäjälle maaliin saavuttaessa.

Jos moottoripyörän ohjaustangossa on aikakortin säilytyspussi, toimitsija ottaa aikakortin pussista ja asettaa sen sinne takaisin näytettyään korttiin tehdyn merkinnän ensin ajajalle hyväksyttäväksi. Jos säilytyspussia ei ole, ajajan on ojennettava aikakortti toimitsijalle ja toimitsija antaa sen kirjauksen jälkeen takaisin ajajan käteen.

Aikakortista on käytävä ilmi välimatkat ja ajoajat kullekin aikatarkastusasemalle sekä puhelinnumero, johon ajaja ilmoittaa keskeyttämisestä.

Jokainen aikatarkistusväli on oma osuutensa. Jos AT-asema puuttuu maastosta, lasketaan kahden peräkkäisen osuuden ajoajat yhteen.

Jos ajaja kadottaa aikakorttinsa tai aiheuttaa huolimattomuudellaan kortin vahingoittumisen, hän on oikeutettu saamaan uuden seuraavalta AT-asemalta, mutta häntä rangaistaan 100 sekunnilla. Jokaisella asemalla tulee olla aikakortteja varalla.

Ajaja, joka vilpillisessä mielessä muuttaa tai poistaa korttiin tehtyjä merkintöjä, suljetaan kilpailusta.

061.8.3 Vaihtoehtoinen aikataulu (ns. rallisääntö)

Perinteisen aikataulun sijaan voidaan menetellä myös seuraavasti: Ajoaika määrätään vain siirtymäosuuksille.

Ennen jokaista maastokokeen lähtöä on AT-asema. Tällä asemalla toiminta tapahtuu kuten kohdassa 061.8.2 Aikatarkastusasemat. AT-asemalta ajajan on siirryttävä suoraan MK:n lähtöön. AT:n ja MK:n lähdön tulee olla toistensa välittömässä läheisyydessä ja siten sijoitettuna, että MK- ja AT-toimihenkilöt voivat esteettä valvoa toimintaa asemien välisellä alueella. Tällä välillä kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on kielletty.

MK:lle lähtöjärjestys tulee olla sama kuin AT:lle saapumisjärjestys, kuitenkin niin, että ajajat ovat lähettäjän määräysvallan alaisia. (Lähettäjä voi lähettää samanaikaisesti lähtöön tulevista ajajista selvästi suuremman numeron ensimmäisenä). Ajajan on lähdettävä lähettäjän tai lähtövalon antamalla lähtömerkillä. Ajajalle, joka ei ole lähtenyt MK:lle omalla paikallaan, merkataan sama MK-lähtöaika kuin ajajalla, joka oli AT:lla hänen jälkeensä.

MK:n maalin jälkeen ajajat siirtyvät suoraan AT-asemalle. AT-aseman tulee olla näköyhteydessä MK:n maaliin ja reitti asemien välillä on toteutettava siten, etteivät ohitukset asemien välillä ole mahdollisia. Kilpailun järjestäjä määrää tällä AT-asemalla ajajalle AT-ajan. Ajajan aikakorttiin ja pöytäkirjaan merkitään se aika täysinä minuutteina, kun ajaja lähtee alkavalle siirtymäosuudelle.

Myöhästymisaika määrätään tällä aikataululla ajettaessa maksimiajan mukaan, minkä aikana ajajan on ajettava reitti saadakseen tuloksen. AT-pisteet siirtymäosuuksilta lasketaan kuin kohdassa 061.8.2.1 on esitetty.

061.8.4 Reittitarkastusasemat

Reittitarkastusasemilla (RT) tarkkaillaan, että merkittyä reittiä noudatetaan. RT:t merkitään sinisellä lipulla tai taululla n. 200 m ennen asemaa. Asemalla on pidettävä pöytäkirjaa.

061.8.5 Maastokokeet

Maastokokeella ei saa olla pakollisia pysähtymisiä eikä RT-asemia. Sen täytyy olla eristetty muulta liikenteeltä.

Maastokokeet pitää raivata kohtuulliseen kuntoon.

Merkkaus on suoritettava yhdenmukaisesti ja huolellisesti. Paikoissa, missä harhaan ajo voi johtaa takaisin reitille, on aina käytettävä vääräntien merkkausta (kaksinkertainen nauhoitus, este esim. risuista tai vastaavasta).

Tien ylityksiin tarvitaan viranomaisten lupa.

Maastokokeiden pituus on vapaa. Maastokokeen keskinopeus ei saa ylittää 50 km/h.

061.8.5.1 Maastokokeen lähtö ja ajanotto

Ajanotto tapahtuu yhden sekunnin tarkkuudella tai tarkemmin.

Maastokokeen lähtö ja maali on merkittävä tauluin. Lähtö tapahtuu lähettäjän tarkemmin osoittamasta paikasta. Lähtö tapahtuu käynnistetyin moottorein.

Maastokokeelle voidaan lähettää korkeintaan kaksi ajajaa yhtaikaa. Ajajalle on suoritettava lähtölaskenta 10, 5, 4, 3, 2, 1, aja. Lähetystä ei keskeytetä, kun 5 sekuntia on ilmoitettu ajajalle. Minimi lähetysväli MK:lle lähetettäessä on 15 sek. Alle 10 sek varaslähdöstä rangaistaan 10 sekunnilla. Yli 10 sek varaslähtö voi johtaa kilpailusta poissulkemiseen.

Suoritettuaan maastokokeen, on ajajan jatkettava matkaansa pysähtymättä niin pitkälle, ettei häiritse muiden ajajien maaliin saapumista. Maastokokeen aika merkitään ajajan ylittäessä maalilinjan.

061.8.6 Ajajatunnistimeen perustuva ajanotto ja maastokokeelle lähettäminen

Jos kilpailussa käytetään ajajatunnistimeen perustuvaa ajanottoa, ajaja on vastuussa hänelle luovutetusta tunnistimen asennuksesta sekä tunnistimesta. Ajajatunnistin tulee asentaa ohjeiden mukaisesti. Jos tunnistin on ohjeiden vastaisesti asennettu, ajajalle langetetaan 100 sekunnin aikasakko. Tästä ilmoitetaan ajajalle, ja ajajan on korjattava asennus. Jos asennus on edelleen ohjeiden vastainen, 100 sekunnin rangaistus langetetaan uudestaan. Tunnistin on palautettava järjestäjälle välittömästi kilpailun jälkeen. Hukatusta tai palauttamattomasta tunnistimesta seuraa 30€ sakkomaksu.

Ajajatunnistin kiinnitetään vaakasuoraan navan ja solisluun väliselle alueelle tai samalle korkeudelle selkäpuolelle siten, että sen lähellä ei ole metallia.

Jos ajanotto MK:lle tapahtuu ajajatunnistimilla, lähetys voidaan toteuttaa MK:lle valoilla. MK:n lähdössä palaa punainen valo ja kun punainen valo sammuu, ajajan on lähdettävä siitä 10 sekunnin kuluessa. Ajaja, joka ei lähde hänelle kuuluvalla ajalla ja/tai käyttäytymisellään tai toiminnallaan pyrkii estämään lähdön toteutumisen, tulee välittömästi sulkea pois kilpailusta. Ajajan saatua lähtömerkin hänellä on 10 sekuntia aikaa lähteä ja edetä lähtölinjan yli. Jos tämä ei toteudu, ajajaa rangaistaan 10 sekunnilla.

061.9 KILPAILU

Ajajat lähetetään 1, 2 tai 3 kerrallaan.

Kilpailun lisämääräyksessä ilmoitetaan reitin pituus, kierrosten lukumäärä ja kuinka monta maastokoetta kilpailussa on sekä puhelinnumero, johon ajaja ilmoittaa keskeyttämisestä.

Lisämääräyksessä ilmoitetaan kilpailukeskuksen tarkka osoite ja mahdollisuuksien mukaan myös maastokokeiden ja huoltopaikkojen tarkat osoitteet.

Kaikki tiedotteet kilpailun aikana on annettava ajajille henkilökohtaisesti kirjallisina.

Kilpailun tuomaristo päättää mahdollisista muutoksista, jos lämpötila on alle -15 astetta.

061.9.1 Kilpailutyypit

SM-kilpailu ja nuorten alle 20-vuotiaiden SM-kilpailu, täydentävät säännöt 062.

Kansallinen enduro

 • yhden kierroksen pituus vähintään 20 km
 • ainakin kahdessa eri paikassa AT asema

Endurolenkki

 • 1 tai 2 MK:ta sisältävä lyhyt lenkki
 • AT korkeintaan yhdessä paikassa

Stadionenduro

 • muulta liikenteeltä suljetulla alueella ajettava kilpailu
 • täydentävät säännöt 063
061.9.2 Ohittaminen

Jos ajaja saavuttaa edellä ajavan ja haluaa päästä ohi, hänen on yritettävä ilmoittaa tälle aikeistaan. Ohitettavan on annettava tietä heti, kun se on turvallisesti mahdollista.

061.9.2 Kilpailun keskeyttäminen

Kilpailun järjestäjä on velvollinen selvittämään keskeyttäneiden kilpailijoiden sijainnin ja muut turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Jos ajaja keskeyttää, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä järjestäjälle aikakortissa ilmoitettuun puhelinnumeroon ja luovutettava aikakorttinsa. Ilmoituksen laiminlyönnistä ja mahdollisesti aiheutuneiden turvallisuus- ym. kustannusten lisäksi ajajan on maksettava järjestäjälle sakkoa 30 €.

061.10 TURVALLISUUS

 • Kaikilla asemilla on oltava ensiapulaukku. Päätoimitsijoilla on oltava riittävä yhteydenpitojärjestelmä. Kilpailun järjestäjän tulee varmistaa riittävän nopea ensiapu ja maastokuljetukset kilpailureitillä.
 • Kilpailun katsastus- ja varikkoalueella on oltava riittävä sammutin tulipalojen varalta.
 • Pimeässä ajettaessa velvoitetaan järjestäjiä liimaamaan ajajien kypäriin heijastavat tarrat.
 • Reitti on ajettava läpi korkeintaan kaksi tuntia ennen ajajia ja ryhdyttävä heti tilanteen vaatimiin toimiin.
 • Jos ajaja tapaa loukkaantuneen kanssa-ajajan, hänen on annettava tälle kaikki mahdollinen ensiapu ja edesautettava hänen hoitoon pääsyään. Apuun käytetty aika hyvitetään, joten avun antamisesta on ilmoitettava kilpailun johtajalle heti maaliin saapumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 min kuluessa. Hyvityksen määrän päättää tuomaristo.
 • Kilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailulle kirjallinen turvasuunnitelma, josta ilmenevät turvallisuuden ja pelastustoimen kannalta olennaiset henkilöt ja puhelinnumerot, käytettävissä oleva tiestö ja maastoajoneuvot, erikoiskokeiden km- tai jaksomerkinnät sekä muu turvatoimien kannalta tarpeellinen tieto. Tämä materiaali on jaettava kaikkiin kilpailun toimipisteisiin.
061.10.1 Liikennemääräykset

Ajajien tulee noudattaa liikennemääräyksiä. Jokainen niitä vastaan rikkonut ajaja alistuu tuomariston määräämälle rangaistukselle. Jos ajaja joutuu liikenneonnettomuuteen, hänen on jäätävä onnettomuuspaikalle selvittämään asia.

061.11 KORJAUKSET JA HUOLTO

Ajaja saa vastaanottaa ja luovuttaa varaosia ja työkaluja vain järjestäjän osoittamilla työskentely- ja huoltoalueilla.

Huoltopaikat on merkittävä reittikarttaan ja maastossa huoltopaikan alkaminen taululla, jossa on suppilon kuva ja päättyminen taululla, jossa suppilon kuvan yli on merkitty X.

Maksimi huoltoväli on 50 km.

Jos huoltopaikka on AT-asema, huolto tapahtuu valkoisen ja keltaisen lipun välissä.

Työskentelyalueella ja huoltopaikoilla ajaja saa vastaanottaa kaikenlaisia työkaluja hitsausvälineitä lukuun ottamatta. Työt ajajan on tehtävä itse. Mukanaan kuljettamillaan työkaluilla ajaja voi korjata moottoripyöräänsä missä tahansa reitillä, paitsi AT-asemalla keltaisen lipun ja asemapöydän välissä.

Myös moottoripyörän tankkaaminen saa tapahtua vain ko. huoltopaikoilla. Polttoainetta ei saa kuljettaa muuten kuin polttoainesäiliössä. Moottori on pysäytettävä polttoainetäydennyksen ajaksi.

061.11.1 Ulkopuolinen apu

Avun vastaanottaminen on sallittua vain seuraavissa tapauksissa:

 • Polttoainetta täytettäessä, jolloin huoltomiehet saavat avata ja sulkea polttoaine- ja öljysäiliöt ja täydentää ne polttoaineella ja öljyllä.
 • Avustaminen öljyn tai jäähdytinnesteen täydentämisessä tai vaihtamisessa ja jarrujen ilmaamisessa.
 • Renkaiden täydentäminen puhkeamista estävällä aineella, ilmanpaineen tarkistaminen ja renkaiden tyhjentäminen. Varsinainen renkaanvaihtotyö on kilpailijan tehtävä itse. Renkaita voidaan vaihtaa jokaisella huoltopaikalla. Sisärenkaita ja ilmasäiliöitä voidaan vastaanottaa missä tahansa reitillä.
061.11.2 Osien vaihtaminen

Moottoripyörästä ei saa vaihtaa seuraavia osia:

 • runko (emäputki)
 • kampikammio
 • pyörän navat
061.11.3 Liikevoima

Koko kilpailun ajan moottoripyörän on liikuttava sen moottorin voimalla, ajajan lihasvoimalla tai painovoimalla.

061.12 TEKNISET SÄÄNNÖT

061.12.1 Enduro rengassääntö

Vain vapaasti kaupan olevien renkaiden käyttö on sallittu. Renkaiden tulee löytyä rengasvalmistajien tuoteluetteloista tai muuten vapaasti kuluttajien käyttöön tarkoitetuista rengasluetteloista. Renkaiden tulee olla valmistettu yhteensopivaksi European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) kuormitus- ja nopeusvaatimusten kanssa sekä vähintään 45 M.

45 on Load Index = kuormaluokka, 165 kg

M on Speed Rating = suurin nopeus, 130 km/h

Renkaassa tulee olla ”E” merkintä ja/tai DOT (American Department of Transportation) hyväksyntä. Merkintä DOT hyväksynnästä tulee olla renkaaseen valmistuksen yhteydessä valettu.

Renkaan kuviointi

Eturenkaan mitat ovat vapaat. Takarenkaan kulutuspintaa koskevat seuraavat määrittelyt: ”Nappulan” korkeus renkaan rungosta saa olla korkeintaan 13mm. Katso piirros S. Kauhamuotoisten (yhtenäinen kaari) renkaiden käyttö on kielletty.

Nastarenkaat

Vain vapaasti kaupan olevien renkaiden käyttö on sallittu. Renkaiden tulee löytyä rengasvalmistajien tuoteluetteloista tai muuten vapaasti kuluttajien käyttöön tarkoitetuista rengasluetteloista. Renkaiden nastoitus on sallittu Urheilusäännöstön liukuestesäännön mukaisesti. Renkaisiin ei saa lisätä ketjuja tai muita kitkaa lisääviä laitteita. Nastoituksen ja renkaan kuvion tulee täyttää tieliikennelain tai mahdollisten poikkeuslupasääntöjen vaatimukset, muutoin kuvion mitoitus on vapaa.


061.13 RANGAISTUKSET

Rangaistustyypit:

suullinen huomautus

kirjallinen huomautus

varoitus

aikarangaistus

sakkorangaistus

poissulkeminen

kilpailukielto

Kaikki hylkäämisuhan alaiset tilanteet tulee tuoda tuomariston käsittelyyn.

061.13.1 Poissulkeminen
 • Aikakortin tai tuloskortin merkintöjen muuttaminen tai toisen aikakortin käyttäminen vilpillisessä tarkoituksessa
 • Myöhästyminen aikatarkastusasemalla enemmän kuin kohdassa 061.8.2.1 määritelty myöhästymisraja
 • Käymätön aika- tai reittitarkastusasema
 • Myöhästyminen enemmän kuin 30 min lähdöstä
 • Saapuminen alle 10 min ennen omaa lähtöaikaa katsastukseen
 • Tupakan poltto lähtöalueella tai huoltopaikoilla
 • Väärän liike-energian käyttäminen
 • Moottoripyörän tankkaaminen muualla kuin huoltopaikoilla
 • Moottoripyörän tankkaaminen moottorin käydessä
 • Polttoaineen kuljettaminen muuten kuin polttoainesäiliössä
 • Pyrkimys käyttäytymisellään tai toiminnallaan estää lähdön toteutuminen tai kilpailun jatkuminen
 • Muu tarkoituksellinen vilpin käyttö
 • Ympäristöhaitan teko, kuten ajaminen ilman äänenvaimentajaa tai rikkinäisellä pakoputkistolla, öljyvahingon tai muun ympäristövahingon aiheuttaminen
061.13.2 Rikkomukset, joista altistuu tuomariston langettamille rangaistuksille
 • Varaosien vastaanottaminen työskentelyalueen ulkopuolella
 • Moottoripyörään laitettu osan merkintä tai sen korvaava merkintä puuttuu tai pyörään on vaihdettu osia sääntöjen vastaisesti
 • Moottoripyörän huoltaminen tai korjaaminen lähdönodotusalueella
 • Huoltaminen muualla kuin virallisilla paikoilla
 • Vieraan avun vastaanottaminen
 • Ajaminen puutteellisella tai selvästi epäkuntoisella moottoripyörällä pidemmälle kuin seuraavaan huoltoon
 • Reitin sivussa ajaminen, väärään suuntaan ajaminen, reittimerkkien noudattamatta jättäminen, reitiltä poistuminen
 • Liikennemääräyksien noudattamatta jättäminen
 • Harjoitteleminen kilpailureitillä ennen kilpailua
 • Muu urheilu- tai lajisääntöjä vastaan tehty rikkomus, josta ei ole määrätty kiinteää rangaistusta
061.13.3 Aikarangaistukset

300 sekuntia

 • Käynnistäminen suljetussa varikossa
 • Ajaminen käyvin moottorein suljettuun varikkoon
 • Toisen ajajan moottoripyörään koskeminen tai oman korjaaminen suljetussa varikossa

200 sekuntia

 • Käynnistäminen työskentelyalueella ennen lähtöä

100 sekuntia

 • Aikakortin kadottaminen tai saattaminen lukukelvottomaan kuntoon
 • Ajajatunnistimen kiinnittämättä jättäminen, unohtaminen, hukkaaminen tai ohjeiden vastainen asentaminen

60 sekuntia

 • Myöhästyminen lähtölinjalta kultakin täydeltä minuutilta
 • Käynnistäminen ennen lähtömerkin antamista
 • Saapuminen etuajassa aikatarkastusasemalle, kullakin kerralla täydeltä minuutilta
 • Saapuminen myöhässä aikatarkastusasemalle kullakin kerralla täydeltä minuutilta
 • Saapuminen myöhässä katsastukseen
 • Huoltomaton käytön laiminlyönti

20 sekuntia

 • 20 m linjan ylittämättä jättäminen yhden minuutin kuluessa lähtömerkistä

10 sekuntia

 • Maastokokeella lähtölinjan ylittämättä jättäminen 10 sekunnin kuluessa lähtömerkistä

1 sekunti

 • Maastokokeella käytetty aika jokaiselta sekunnilta

061.14 TULOKSET

061.14.1 Tasatulokset

Jos kahdella tai useammalla ajajalla on sama tulos, saa heistä parhaimman sijoituksen se, joka on ajanut nopeimmin kilpailun viimeisen maastokokeen. Jos tämä ei tuo ratkaisua, verrataan toiseksi viimeisen maastokokeen aikoja jne. Jos kaikki maastokokeet ovat samoja, sijoitus jaetaan.

061.14.2 Tulosten julkaiseminen

Epäviralliset tulokset julkaistaan tulostaululla niin pian kuin ne on saatu lasketuiksi. Jokaisen MK:n aika on oltava näkyvillä. Luettelosta tulee käydä ilmi myös luokkanousijat ja luokittelupisteet.

061.14.3 Joukkueiden tulokset

Joukkueissa (kerho-, merkki-) on kolme ajajaa, joukkueen tulos on heidän tuloksiensa summa. Tulosluettelossa ovat ensin kaikki ne joukkueet, joissa ei ole keskeytyksiä, seuraavaksi joukkueet, joissa 1 keskeytys ja lopuksi joukkueet, joilla on 2 keskeytystä.

061.15 PALKINNOT

Palkintoja tulee olla kuntoluokkaa lukuun ottamatta vähintään parhaalle kolmannekselle luokkaan ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautuneista ajajista, kuitenkin korkeintaan 10 luokkaa kohden.

Kilpailun ilmoitustaululla tulee tiedottaa, kuinka moni kustakin luokasta palkitaan. Jokaisen luokan kolmen parhaiten sijoittuneen ajajan on osallistuttava palkintojen jakoon.

Kuntoluokassa kaikki ajajat on palkittava maaliin saapuessa läpiajomitalilla tai vastaavalla palkinnolla.