Mainospäällikkö

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Mainonta on maksettua ajan ja tilan käyttöä. Tarkoituksena on sanomaa levittämällä saada aikaan suopeaa suhtautumista kilpailutapahtumaa kohtaan.

Mainos on tarkoitettu viestimään! Esimerkiksi siirtämään tietoa kerhon toiminnasta, luomaan tai muuttamaan mielikuvaa sekä herättämään mielenkiintoa ja toimintaa. Tämä koskee suppeammassa muodossa myös kerhon järjestämää kilpailua.

Kilpailun organisaatiossa mainospäällikön tehtävä on kaksijakoinen. Tehtävässä hän sekä ostaa että myös myy mainostilaa.

Hän ostaa mainostilaa itse kilpailusta, käsiohjelmasta, ulkomainokset yms. Jotta kerho hyötyisi parhaiten mainostilojensa markkinoimisesta, tehtävää hoitamaan valitaan pätevä henkilö lähellä olevista.

Myös mainospäällikkö on mukana järjestelytoimikunnan työskentelyssä alusta alkaen. Mainostuloilla ja ilmoittelukustannuksilla on usein merkittävä osa kilpailun talousarvioissa.

Hyvissä ajoin on laadittava kilpailun mainossuunnitelma, jossa määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti mainosvälineet, ilmoitusten koko, toistot sekä hinnat. Myös muu mainosmateriaali tulee suunnitella, ja kaikille toimenpiteille on laadittava yksityiskohtainen aikataulu noudatettavaksi.

Kilpailualueella olevat mainospaikat on määriteltävä ja hinnoiteltava.

Koska kilpailu mainostuloista on kova, on mainosten myynnissä asetettava henkilökohtaiselle myyntityölle suuri merkitys. Huolellisen ennakkovalmistautumisen ja neuvottelutaidon avulla onnistumismahdollisuudet paranevat. Kontaktit asiakkaaseen on hoidettava täsmällisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakas on saatava kiinnostumaan myytävästä artikkelista. Kattavuus, hinta sekä mahdolliset painoasuun vaikuttavat tekijät on tuotava esiin selkeästi. "Mitä sanotaan on usein tärkeämpää kuin miten sanotaan". Käsiohjelman mainostilaa myytäessä on huomioitava, että kysymyksessä on artikkeli, joka on ajankohtainen vain lyhyen ajan. Lisäksi on muistettava, että kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä, siis kaikille myös samat hinnat.

Kilpailutapahtumat ovat yleensä vuosittain toistuvia. Tyytyväinen asiakas on sitä myös seuraavalla kerralla.

Kilpailutapahtuman yhteydessä on myös muitakin mainontaan liittyviä artikkeleita kuten tarrat, julisteet ja äänimainonta joitakin mainitaksemme.

Omaa kilpailua mainostettaessa on pidettävä mielessä, että hyvät ja tehokkaat mainokset ovat harvinaisia. Hyvä mainospäällikkö käyttääkin apunaan alan ammatti- ihmisiä.

Mainos on tarkoitettu viestimään eli siirtämään tietoa kerhon toiminnasta (esim. kilpailu) ja herättämään mielenkiintoa tapahtumaa kohtaan. On tärkeää, että valitaan oikein eri mainonnan kanavat. Paikkakunnan oma lehti on tehokkaampi ja edullisempi kuin valtakunnallinen suurlehti jos kyseessä on kansallinen tai piirikunnallinen kilpailu. Tilanne on päinvastainen jos kyseessä on arvokilpailu.

Mainostaminen on alettava hyvissä ajoin ennen itse kilpailua ja mainostoistot tihenevät lähempänä kilpailua. Sen lisäksi että itse mainostamme kilpailua (maksullisesti) on syytä pitää kontakteja yllä kerhon lähiympäristöön vaikuttajiin kuten paikallislehdet, jakelut, pankit sekä urheiluliikkeet.

Lehdistötilaisuudessa on syytä tarjota kilpailun tukijoille mahdollisuus "olla mukana" materiaalitoiminnoin ja muillakin tavoilla. Tämä on omiaan yhdistämään kaikkia osapuolia.

Kilpailun eräs näkyvimmistä muodoista on julistemainonta. Mainospäällikkö käyttää apunaan kerhojen jäseniä niiden levittämisessä. Niiden tulee olla näkyvillä paikoilla tienvarsilla, liikeyrityksissä, huoltamoissa, oppilaitosten ilmoitustauluilla mahdollisuuksien mukaan.

Tarrojen jakaminen kerhojen jäsenistölle sekä ympäristölle esimerkiksi paikallisten huoltamoiden kautta on eräs tapa saada kilpailuille julkisuutta.

Yhtä tärkeä seikka kun myytyjen mainosten laskutus on saavutettujen kontaktien säilyttäminen. Välittömästi mainosvälineen (käsiohjelman) ilmestymisen jälkeen se lähetetään maksutta ja ilman eripyyntöä asiakkaalle. On itsestään selvää, että asiakas joka mainostaa kerhon kilpailuissa, on varmasti myös muutenkin kiinnostunut sen toiminnasta ja näin ollen on mainostajia syytä muistaa vapaalipuin kilpailuihin ja kutsua kerhon järjestämiin juhliin. VIP-liput ovat oiva tapa muistaa mainostajaa; kukapa ei haluaisi olla VIP-vieras! Kun toimintavuosi lähestyy loppuaan, on kiitosten ja muistamisen aika. Joulutervehdyksen lähettäminen varmasti helpottaa seuraavan kauden kilpailun mainossopimusten syntyä.

(Ks. myös 60.6 Mainostaminen ajajissa ja moottoripyörissä sekä 70.6 Kansallinen sponsori)