Luotettava teknillinen mittaaminen

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Luotettava teknillinen mittaaminen

Moottoripyörien katsastaminen ja äänimittaukset ovat teknillistä mittaamista. Osa mittauksista tehdään katsastajan tuntuman mukaan, osa mittalaitteilla. Katsastajan tuntumakin on mittaamista, mutta tulosta ei saada numeroarvona ja mittauksen toistaminen edellyttää saman katsastajan käyttämistä. Äänimittaukset tehdään mittalaittein, joten mittauksesta saadaan numeerinen tulos eikä tulos saisi olla riippuvainen mittaajan henkilöstä.

Äänimittauksissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa mittalaittein ei tulosta saada tai säännöt kieltävät mittaamisen. Näissä tilanteissa on turvauduttava katsastajan tuntumaan ja katsastajan on uskallettava käyttää hyväksymis- ja hylkäämisvaltaansa.

Hyvän teknillisen mittaamisen edellytykset:

  • asiansa osaava mittaaja
  • toimivat ja kalibroidut mittalaitteet
  • selkeä menetelmäkuvaus mittauksen suoritustavasta

Hyvän mittauksen ominaisuuksia:

  • toistettavuus. Kun mittausta toistetaan, on tuloksen pysyttävä toleranssien sisällä samana. Moottoripyörien äänimittauksissa toistuvuus on varsin hyvä. Pyörän ääni muuttuu ajon aikana monestakin syystä eikä samaa tulosta välttämättä enää saada kilpailun jälkeen, onhan äänikin erilainen.
  • mittalaiteriippumattomuus. Tulos ei saa riippua siitä, millä mittalaiteyksilöllä tai –tyypillä mittaus suoritetaan.
  • riippumattomuus mittaajasta. Moottoripyörien äänimittauksissa mittaaja joutuu valitsemaan mittarin antaman äänenpainelukeman käyntinopeusmittarin avulla. Tämä valintahetki tuo mukanaan jonkinasteisen riippuvuuden mittaajan henkilöstä.