Kalkun äänimittari

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Kalkun äänimittari

Desibelimittari ja kalibrointilaite uusittu 8.2.2018


Desibelimittari SEFIMEX SF-208

Erittäin laadukas desibelimittari, taustavalaistulla ja helppolukuisella LCD -näytöllä. Kompakti koko, kalibrointitodistus mukana!

EN 61672-1: 2002 Class 2, ANSI S1.4:1983 Type 2, CE, EMC

SF-208.jpg

Mittausalue 30 - 130 dB

(30-80dB, 40-90dB, 50-100dB, 60-110dB, 70-120dB sekä 80-130dB)

Tarkkuus ±1,5 dB (ref. 94dB/ 1kHz), Max resoluutio 0,1dB

Taajuus-suodatukset valittavissa A tai C

Aikavasteet valittavissa Fast (125ms) tai Slow (1s)

Data Hold ja Max Hold -toiminnot

Valittavissa automaattinen tai manuaalinen mittausaluevalinta

Selkeä taustavalaistu LCD -näyttö + analoginen pylväsnäyttö

Uudelleen kalibroitavissa, toimitetaan kalibrointitodistuksella

Kompakti koko 193 x 60 x 29mm, paino n. 225g

Takuu 2-vuotta

Varusteet: Paristot (4 x 1,5V AAA), käyttöohje (Suomi / Engl.), kalibrointitodistus, säilytyspussi

Desibelikalibraattori 94 / 114dB PEAKTECH

PEAKTECH:n kalibraattori, jonka avulla voidaan dB -mittareille tehdä uudelleenkalibrointi.

Taajuus: 1kHz ± 4 %

PEAKTECH 8010.jpg

Viite tasot: 94 dB ja 114 dB

Virhemarginaali: 0,5 dB

Soveltuu 1/2" mikrofonin omaaville dB -mittareille

Tarkkuusluokka II

Mitat: 120 x 51 x 43mm

Käyttöjännite: 9V paristo.

Tiedosto:PeakTech 8010.pdf

Vanhan mittarin virhe!

16.9.2017 suoritettu tarkastus äänimittarille ja kalibrointilaitteelle. Vanhan kalibrointimittarin virhe on + 2,3 dB.

Äänimittari (80-130 dB (A) SPL) säädetty tasolle 91,7 dB (kalibrointilaitteen 94 dB taso), lukemaksi antaa 112,0 dB (kalibrointilaitteen taso 114 dB)

Säännöt 2018

034.3.1 Meluhuippumenetelmä "2 -Meters Max" 34.3.1.1 Laitteet

Melumittari on oltava IEC 651-standardin tyyppiä 1 tai 2. Katsastuksessa pitää olla välittömästi saatavilla varalaitteet Melumittari on kalibroitava 93,5 dB(A) tai 113,5 dB(A) –arvoilla. Jos mikrofonissa käytetään tuulisuojaa, on kalibrointiarvo pudotettava 0,5 dB(A). Toisin sanoen 93,5 dB(A):n kalibraattorilla on mittarin näytettävä 93,0 dB(A). Tuulisuojan katsotaan lisäävän melutasoa. Suojan käyttöä suositellaan, sillä kaksitahtisista tuleva öljy voi turmella mikrofonin. Kalibrointi uusitaan ennen kilpailun jälkeisiä tarkistusmittauksia Mittausasetukset: Range epäherkimmilleen (usein ”Hi 80-130dB”), "A"-asteikko, aikavakio "Fast", ”Max tai Max-hold”. Mittari ei saa olla automaattialuevalinta-asetuksessa. Mittarit eivät ehdi reagoida nopeaan ryntäytykseen ja näyttävät liian alhaista lukemaa Kalibroitaessa käytetään asetuksia: Range epäherkimmilleen (usein ”Hi 80-130dB”), "A"-asteikko, SPL = Sound Pressure Level (ei Max tai Hold-asetusta)

034.3.1.2 Mittausasetelma

Alustan on oltava kuivaa soraa, nurmea tai tampattua lunta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on kestopäällystetyllä mittauspaikalla käytettävä pyörän alla mattoa Etäisyys rakennuksista ja muista isoista seinämistä on oltava vähintään 10m Ajokkia pidetään vapaasti pystyssä tai telineellä takapyörä ilmassa* Mikrofoni sijoitetaan vaakasuorasti 1,35 metrin korkeudelle 45 asteen kulmaan pyörän keskilinjasta, 2 metrin etäisyydelle takapyörän alimmasta pisteestä vaakatasossa mitattuna, ajokin pakoputken ulostuloaukon puolelle. Jos ajokissa on kaksi ulostuloaukkoa, niin mittaus suoritetaan imuaukon puolelta. Mikäli imuaukko on keskellä mitataan Kummaltakin puolelta On käytännöllistä tehdä valmiiksi kehikko, johon asetettu moottoripyörä täyttää mikrofonin sijoitteluvaatimukset. Mikrofonin sijainti mitataan valmiiksi kummallekin puolelle. Ympäristön melun on oltava alle 90 dB(A) viiden metrin säteellä mitattavasta moottorista. Mikäli ajokin tekniikka estää moottorin ryntäyttämisen vaihde vapaalla, niin ajokki sijoitetaan telineelle, jotta mittaus voidaan suorittaa vaihde kytkettynä. Tällöin käyttäjän on istuttava ajokin satulassa.

Äänimittausohje.png
Melumittausohje.png

034.3.1.4 Mittaustapahtuma

 • Moottorin säätökartan asetusten on oltava samat kuin kilpailussa tai harjoituksissa ja moottoriajoneuvon vaihteen pitää olla vapaalla.

Mittaus tehdään kaikilla säätökartoilla, jotka on kuljettajan valittavissa. Starttiavustin ei saa olla aktivoituna. Moottorin on oltava käyttölämpötilassa

 • Kytkinkahva tulee olla pohjaan vedettynä mittauksen ajan ja on varmistuttava, ettei moottoriajoneuvon kaasua käännettäessä lähde

liikkeelle esim. automaattikytkimen takia

 • Katsastaja tai muu henkilö ei saa olla mittaushetkellä ajoneovon ja mittarin välissä
 • Katsastaja kääntää kaasun täysille mahdollisimman nopeasti, max. 0,3 sekunnin aikana. Moottori pidetään maksimikierroksillaan vähintään

yhden sekunnin ajan, jonka jälkeen kaasu palautetaan nopeasti. Jos moottoriajoneuvossa on kierrosluvun rajoitin, annetaan kierrosten nousta rajoittimen määräämään arvoon ja päästetään kaasu. Moottoria ei pidetä täysillä yli kahta sekuntia.

 • Mittauksen aikana on tärkeää käyttää kuulosuojaimia
 • Jos meluraja ylittyy, voidaan välittömästi suorittaa enintään kaksi uusintamittausta. Jos edelleen meluraja ylittyy, on äänenvaimennusta

korjattava ja moottoriajoneuvo on tuotava uusintamittaukseen katsastusajan sisällä.

 • Jos pakoputkistossa esiintyy paukkumista kaikissa mittauksissa, katsotaan paukkeen olevan moottoriajoneuvon ominaisuus ja tulos

kirjataan sellaisenaan

 • Mikäli ajokin kierrosluvun rajoitin on asetettu huomattavasti huippukierrosnopeutta alemmas, on mittaus suoritettava takapyörä

ilmassa ja alin vaihde kytkettynä

034.3.1.5 Huomioitavaa

 • Mikäli moottoriajoneuvo tuottaa selkeästi kovaa ääntä kilpailun tai harjoitusten aikana, on se otettava uusintamittaukseen
 • Jos kilpailussa järjestetään jälkimittaus ennen tulosten hyväksymistä, on mitattaviksi valittava lähdön tuloksissa kolme ensimmäistä ja kolme

satunnaisesti valittua moottoriajoneuvoa

 • Kovalla tuulella mikrofonin on hyvä sijaita tuulen yläpuolella mitattavaan moottoriajoneuvoon nähden
 • Moottoriajoneuvon mukana voi tuoda mitattavaksi useita vaimentimia lajisäännön salliessa, mutta niiden mittaus ei saa hidastaa muiden

moottoriajoneuvojen katsastusta.

 • Mittaustuloksia ei pyöristetä alaspäin. Jos raja on 114 dB(A), lukema 114,1 tuottaa hylkäyksen.
 • Korjausarvot on merkitty lajikohtaiseen taulukkoon

034.3.1.6 Jälkimittaus

 • Kilpailunjohtaja voi määrätä moottoriajoneuvon kilpailun aikana tai sen jälkeen melumittaukseen määräyksestä ottaa kilpailun-

lähdön- tai erän jälkeen jälkimittaukseen erikseen määrätyn moottoriajoneuvon

 • Moottoriajoneuvo ei saa ylittää säännöissä määriteltyä kilpailun jälkeistä melutasoa
 • Mikäli moottoriajoneuvo ei käynnisty jälkimittauksen suorittamiseksi, on ajajalla 15 minuuttia aikaa saada

moottoriajoneuvo käyntiin mittausta varten katsastajan valvonnassa. Jos moottoriajoneuvo ei käynnisty määräajassa, rinnastetaan pyörä liian äänekkääseen moottoriajoneuvoon.

034.3.1.7 Melurajat 2018

ao. -taulukon lajeissa 2-meter max –menetelmällä

Laji / luokka: Ennen kilpailua Kilpailun alettua
Motocross, MX1, MX2, MX3 114 dB(A) 115 dB(A)
Motocross, 65 / 85 111 dB(A) 112 dB(A)
Motocross,150cc 4t/MX 125cc 2t 114 dB(A) 115 dB(A)
MX sivuvaunut 2t 112 dB(A) 113 dB(A)
MX sivuvaunut 4t 117 dB(A) 118 dB(A)
Enduro 114 dB(A) 115 dB(A)
Cross country 114 dB(A) 115 dB(A)

034.3.2.7 Lämpötilan ja kosteuden vaikutus

Koska ilman lämpötilalla on vaikutus melunmittauksen tulokseen, sovelletaan seuraavaa: Kun lämpötila on alle 10 °C, sallitaan + 1 dB/A, kun lämpötila on alle ±0 °C, sallitaan + 2 dB/A. Jos mittausta ei teknisistä syistä voida tehdä, voidaan ilmiselvästi liian äänekäs moottoriajoneuvo sulkea pois kilpailusta. Kilpailun aikana huomattavan meluisiksi havaitut moottoriajoneuvot voidaan erikseen mitata mikäli olosuhteet sallivat.