Järjestyspäällikkö

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Järjestyspäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailualue on asianmukaisesti eristetty ja valvottu. Hän laatii ennen kilpailua suunnitelman alueen eristämiseksi huomioiden ensisijassa turvallisuus- ja toimivuusnäkökohdat. Suunnitelman tultua hyväksytyksi, hän huolehtii siitä, että hänellä on käytettävissään riittävä määrä eristykseen tarvittavia toimitsijoita lohkopäällikköineen. Vaikka viranomaiset kutsuvatkin näitä toimitsijoita järjestyksen valvojiksi, tulee meidän kuitenkin omassa piirissämme pyrkiä yleistämään tehtävänmukaisempaa nimitystä ”eristystoimitsija”.

Järjestyspäällikön tulee toimia yhteistyössä kilpailun lipunmyynnin kanssa jo eristämissuunnitelman laatimisvaiheessa, jotta pääsylippu voitaisiin myydä mahdollisimman monelle katsojalle. Hänen tulee huolehtia siitä, että kaikilla kilpailu- alueelle tulevilla on joko pääsylippu tai muu kulkulupa kilpailualueelle.

Laki julkisista huvitilaisuuksista, joita myös moottoripyöräkilpailut ovat, vaatii, että kilpailulla on oltava viranomaisen (nimismies tai vastaava) myöntämä lupa riippumat- ta siitä myydäänkö kilpailua seuraamaan tuleville pääsylippuja vai ei. Lupa- anomuksessa on mainittava "järjestysmiesten" nimet. Myöntäessään luvan viranomainen vahvistaa nämä henkilöt toimimaan mainitussa tehtävässä.

Järjestyspäällikön tulee ennakkoon perehtyä viranomaisen järjestysmiehille asettamiin vaatimuksiin. Sama koskee järjestyksenpidosta annettuja vaatimuksia. Nämä tiedot löytyvät paikkakunnan poliisilta, mutta parhaiten niistä saa käsityksen suorittamalla järjestysmieskurssin.

Järjestyspäälliköllä ja osalla eristystoimitsijoilla onkin aiheellista olla voimassaoleva järjestysmieskortti.

Huomattavaa on, että järjestysmiestehtävässä voi toimia vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tätä tehtävää suorittaessa hänellä tulee olla vasemman käsivartensa ympärillä 10 cm levyinen valkoinen nauha, jossa lukee mustin näkyvin kirjaimin "järjestysmies". Nauhan asemasta voidaan käyttää virkapukua, jossa on näkyvällä paikalla sana "järjestysmies".

Järjestysmiehen on aina noudatettava virantoimituksessa olevan poliisin järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi antamia ohjeita ja määräyksiä. Järjestyspäällikön alaisten toimitsijoiden tehtäviin kuuluu paitsi varsinaisen kilpailu- alueen niin myös sen välittömän läheisyyden järjestyksenpidosta huolehtiminen.

Varsinaisen kilpailuradan ja yleisön väliin on sijoitettava järjestysmiehiä sopivin etäisyyksin toisistaan varmistumaan yleisön pysymisen sille varatulle alueella. Viranomaisilla on oikeus keskeyttää kilpailu, jos yleisölle aiheutuu vaaraa ja turvallisuus niin edellyttää.