Ajanottopäällikkö

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Ajanottopäällikkö

Ajanottopäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailusta saadaan tulokset sääntöjen edellyttämällä tavalla ja muodossa sekä todellista tilannetta vastaavina. Hän huolehtii siitä, että tulokset julkaistaan kirjallisena ja jakelukelpoisina mahdollisimman lyhyessä ajassa (kunkin) kilpailun päätyttyä.

Ajanottopäällikön toimitsijalisenssistä tulee löytyä merkintä kohdasta ”T”. On suositeltavaa, että ajanottopäällikkö kertaa kyseessä olevan kilpailun lajisäännöstä tulosten muodostumisen ja muut tehtävässään huomioon otettavat asiat. Säännöt muuttuvat melkeinpä vuosittain, ja jo pienikin muutos vaikuttaa tulosjärjestelmään.

01.01.84 alkaen edellytetään aina Road Racing ja Motocrossin arvokilpailujen (MM, PM, MO ja SM) järjestäjiltä, että ajanotossa ja tulostuksessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä asianmukaisten tulosten varmistamiseksi.

Ajanottopäällikön tulee jo hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua koota "osastonsa" toimitsijat, joita tulee olla riittävä määrä kulloisenkin tehtävän huomioon ottaen, ja perehtyä heidän kanssaan tuleviin työtehtäviin ja sääntöjen vaatimuksiin.

Ajanottopäällikön tulee myös riittävän ajoissa varmistua siitä, että hänellä on kilpailun aikana käytettävissään kaikki tarvittava laitteisto (koneet, kellot, monistuslaitteet ym. ) sekä sopivat työskentelytilat.

Vastuunsa tunteva ajanottopäällikkö varmistuu "koneistonsa" toimintavarmuudesta kokeilemalla sitä esimerkiksi kerhon järjestämässä harjoituskilpailussa.

Ajanottopäällikön on nimikirjoituksellaan vahvistettava tulosten oikeellisuus ennen kuin hän luovuttaa ne kilpailun tuomariston käsiteltäviksi.

Reittikilpailuissa ajanottopäällikkö kokoaa ajajien virhepisteet ja huolehtii tulosten laatimisesta siten kuin edellä on kerrottu.