Äänimittaukseen liittyviä hallinnollisia ja järjestyksellisiä seikkoja

Kohteesta KalkkuWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Äänimittaukseen liittyviä hallinnollisia ja järjestyksellisiä seikkoja

Tässä on joukko käytännön äänimittaustilanteissa hyviksi koettuja ohjeita. Niitä sopii noudattaa harkinnan mukaan.

Ohje 1:

Äänimittaajat tekevät teknisen mittauksen. Joku muu, vaikkapa katsastuspäällikkö päättää, mihin toimenpiteisiin lukema antaa aihetta. Päättäjän on oltava jatkuvasti paikalla ja myös kyettävä päätöksentekoon.


Kyseessä on järjestävän kerhon kilpailu ja järjestävän kerhon äänimittaustulkinta. On todettu, että mittaajan ei pitäisi hylätä tai hyväksyä pyöriä. Niinpä paikalla on koko ajan oltava kilpailun johtajan valtuuttama päättäjä, jolla on tahtoa ja voimaa päättää hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Kritiikki mittauspaikan ympärillä pyörivien ”asiantuntijoiden” taholta on ankaraa eikä sen saa antaa vaikuttaa. Jos käytettäisiin tiukkaa tulkintaa, suuri osa crossipyöristä hylättäisiin (2004 tilanne). Mittaustapahtuma viivästyy pahasti, jos jokaisesta hylkäyksestä aletaan käydä keskustelua mittaajan kanssa. On parasta, että päätöksenteko ja mittaus eriytetään, joskin useat mittaajat pystyvät hoitamaan sekä mittaajan että päättäjän tehtävät.

Ohje 2:

Mittaajan on arvioitava myös vaimennuksen uskottavuus ja tehtävä tarvittavat merkinnät pöytäkirjaan ja ehkä merkattava myös asiaan vaikuttavat komponentit.


Äänekkäiksi epäiltyjä pyöriä saatetaan vaimentaa epäuskottavin menetelmin. Ei ole luultavaa, että villatupolla, ilmastointiteipillä tai pulloharjalla tehty vaimennus pysyisi kauaa kyydissä. Mittaajan pitää puuttua tähän vähintään pöytäkirjamerkinnällä ja mieluiten ilmoittamalla asiasta päätökset tekevälle virkailijalle. On siis arvioitava virityksen uskottavuus.

Yksinkertainen tapa dokumentoida epäilyttävät viritelmät on ottaa niistä kuva digitaali- tai videokameralla.

Vuonna 2006 myytävät tarvikevaimentimet ovat lähes kaikki saatavilla usealla eri päätykappaleella varustettuna. Tämä johtaa kiusaukseen tuoda katsastukseen erilainen vaimennin kuin millä ajetaan. On harkittava vaimentimien päätykappaleiden merkkausta.

Ohje 3:

Mittausta varten olisi oltava riittävästi tilaa sekä mittaukselle että jonottamiselle. ”Asiantuntijoita” ei saisi päästää lähelle.

Melumittaus vie vaikeissa tapauksissa pitkään, etenkin käyntinopeuden määrittely voi olla hankalaa. Niinpä äänimittaukseen tulee jonoja. Mittausten nopeuttamiseksi ilmiselvästi hiljaiset pyörät voi jättää mittaamatta, ne vain pikaisesti kuulostellaan. Tätäkin voi pitää mittaamisena, siitä ei vain saada numeroarvoa. Tästä menettelystä tulee helposti vastalauseita ”asiantuntijoiden” suunnalta. Jos timpurin pitää erottaa metrin pituinen keppi kahden metrin pituisesta, ei hän tarvitse siihen mittanauhaa. Vastaavasti ääniä hiukankaan mitannut erottaa heti selvät tapaukset. Äänimittaukseen pitäisi järjestää jonotustilaa ja olisi pidettävä huoli siitä, että viittä metriä lähemmäs mittausta ei muita pyöriä tuotaisi eikä jonossa olisi käynnissä olevia pyöriä. Mitattavan pyörän pakoputken suunnan pitäisi olla niin, ettei takana ole heijastavia pintoja 10 metrin etäisyydellä (seinät, autot). Todellisuudessa näistä ei ole haittaa, kyse on mittauksen uskottavuudesta.

Ohje 4 on hiukan arveluttava:

Jos kaikkia pyöriä ei mitata, mitattavat pyörät valitaan niin, että tietyt riskiryhmät mitataan. Lisäksi pidetään huoli siitä, että mittaajilla on jatkuvasti mitattavaa. Suosittelemme mitattaviksi ainakin seuraavat pyörät:

  • kaikki sivuvaunulliset
  • yli 250-kuutioiset nelitahtiset, etenkin japanilaiset pyörät
  • nelitahtiset 250-kuutioiset nelitahtiset, joissa ei ole erittäin pitkää äänenvaimenninta
  • 2-tahtiset, joissa on tarvikeputki (koskee myös paisuntakammiota)
  • endurossa pyörät, joissa on muu kuin endurokäyttöön tehty vaimennin
  • 2-tahtiset, joissa paisuntakammio on kolhiintunut
  • vanhemmat pyörät, joissa äänenvaimennin on selvästi pienikokoinen


Käytännössä ei kaikkia pyöriä voi eikä kannatakaan mitata pienissä kisoissa. Arvonta on ehkä tasapuolinen menetelmä, mutta tuloksiltaan kaukana optimaalisesta. Mitattavat pyörät voi valita etukäteen (on ehkä hyvä miettiä, onko tässä moraalista ongelmaa: voidaanko joku ottaa tarkastukseen vain merkin tai koon perusteella). Kokonaismelun kannalta on ratkaisevaa saada kaikkein äänekkäin kalusto hiljaiseksi. Toisinaan mittauspaikalla ei ole lainkaan ”asiakkaita”, mikä on turhaa resurssien tuhlausta. Katsastajien olisi ohjattava pyöriä melumittaukseen jatkuvasti, jos mittauspaikalla on tyhjää.

Endurokatsastajan pitäisi erottaa endurovaimennin crossivaimentimesta. Tarvikepaisuntakammio antaa yleensä kovemman huipputehon ja tähän tarvitaan terävämmät painepulssit. Näihin ei ainakaan alkuperäisen vaimentimen suunnittelija ole varautunut, vaan ääni muuttuu helposti ”räikeäksi”. Joissakin vaimentimissa on luukku, jonka avaamalla saa putken laulamaan. Suosittelemme tällaisen putken plommaamista tai tarkistamista heti suorituksen jälkeen.

Ohje 5 on hallinnollinen:

Järjestäjän pitää varautua kirjallisiin töihin. On oltava käsillä iskunpituustaulukko sekä sääntökirja. Mittauksista tehdään pöytäkirja ainakin epäuskottavien viritelmien osalta.

Mittauskierrosluku perustuu keskimääräiseen männännopeuteen ja sen tietäminen on välttämätöntä, ellei käytetä motocrossin yksinkertaistettua kierroslukuohjetta FIMin tai SML:n sääntökirjasta. Järjestäjän on varauduttava tietämään ainakin yleisimpien pyörien iskunpituudet, vaikka sääntöjen mukaan se onkin kilpailijan velvollisuus. Sääntömuutosten ja pyörien kehittymisen takia on mahdollista, että käytössä oleva kierroslukutaulukko on vanhentunut ja pitäisi varmistua tietojen ajantasaisuudesta. Yleensä samankokoiset pyörät ovat aika samanlaisia, kunhan tahtiluku on sama. Sivuvaunullisissa on erikoismoottorit ja usein yritetään antaa iskunpituuslukema suuremmaksi kuin se on, jotta mittauskierrokset olisivat alemmat.

Kilpailijat vetoavat siihen, että samalla pyörällä on aiemminkin päästy läpi. Tätä perustetta ei voi kelpuuttaa (hyväksytäänkö autokatsastuksessa auto sillä perusteella, että se on ennenkin hyväksytty).